IES Llorenç Garcías i Font

C/ Pere Amorós Esteva, 2-07570 Artà
Tel:971 836 334 - 971 835 041 - 665 939 745
Correu electrònic: iesllorencgarciasifont@educacio.caib.es

Uncategorised

PECA

PROGRAMA DE CENTRES ECOAMBIENTALS

 

És una proposta organitzada per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i la Conselleria d’Educació i Universitats, que va adreçada a tots els centres educatius d’infantil, secundària, batxillerat, de persones adultes, educació especial i centres d’especial singularitat de les Illes Balears. Té per objectiu impulsar l’educació ambiental en els centres i donar suport als projectes d’ambientalització dels Centres Educatius.

Per desenvolupar aquest programa, el nostre centre té la comissió del PECA integrada per:

-Maria A. Mayol

-Elena Gómez

-Magdalena Fuster

-Joan Domenge

-Josep Peiró

-Joana Mª Servera

que fan feina per a millorar el funcionament del centre a nivell ambiental.

L’objectiu de la comissió ambiental és avançar en la conscienciació, respecte i conservació sostenible del medi ambient. El programa està adreçat a tot l’alumnat del centre i potencia el treball cooperatiu i interdisciplinar.

Inclou, entre d’altres activitats:

l’hort ecològic, pensat perquè sigui treballat des del major nombre d’àrees possibles i perquè des d’aquestes àrees s’incentivin les activitats que hi estiguin relacionades.

- El consum responsable, amb el mercadet del comerç just,  

- el programa de reciclatge dels llibres de text 

- el berenar intercultural i solidari de Nadal

- el concurs Aula Verda.

Voluntariat Lingüístic

VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC

Professors responsables: Caterina Moll, Francesca Mestre, Victòria Contreras i Joana M. Servera.

D’ençà del curs 2011-12, s’han programat des del centre tota una sèrie d’activitats que tenen com a principals objectius el respecte a les persones, a un mateix, a l’entorn i el treballar la cultura dels valors relacionats amb la sociabilitat (participació crítica, relació social, autonomia, cooperació) i amb el treball i l’estudi (esforç, planificació, formalitat, dedicació, eficiència).

El voluntariat lingüístic està adreçat a tot l’alumnat del centre i té com a finalitat implicar tota la comunitat educativa en l’acollida dels alumnes nouvinguts, contribuir a cohesionar la comunitat escolar i a crear una cultura de l’ajuda i l’intercanvi desinteressat. La idea és bona no només perquè ajuda els nous alumnes amb l’adquisició de la llengua, sinó també pel que té d’intercanvi cultural i de mútua coneixença. A més, quan un alumne autòcton comparteix el temps i la llengua amb un alumne nouvingut el que fa és donar-li oportunitats per a inserir-lo en la xarxa d’amics i activitats.

Es du a terme durant el temps del primer pati, un cop a la setmana.

Estàs aquí:Home Informació Acadèmica Calendari Escolar