IES Llorenç Garcías i Font

C/ Pere Amorós Esteva, 2-07570 Artà
Tel:971 836 334 - 971 835 041 - 665 939 745
Correu electrònic: iesllorencgarciasifont@educacio.caib.es

Uncategorised

Bon Dia

Coordinadora Francesca Mestre (Dpt. Llengua Catalana)

Durant el curs 2011-2012 es va posar en marxa el projecte “Bon dia” que consisteix en començar la jornada educativa fomentant un valor.

Es tracta d’una activitat que es planteja per tal d’incidir en el desplegament de les competències bàsiques associades al desenvolupament personal o les habilitats socials i per dotar els alumnes d’estratègies que els ajudin a resoldre els conflictes o les situacions que es donen en la vida quotidiana.

Està adreçada als alumnes de 1r cicle (enguany només als de 1r, en els cursos anterios, a 1r i a 2n) i consisteix en fer una breu reflexió –menys de deu minuts- sobre un valor concret a través d’un conte, un poema, una història… a primera hora del dia i des de la matèria amb la qual comencen la jornada. És una activitat interdisciplinar i la idea és que qualsevol activitat i acció de qualsevol membre de la comunitat educativa estigui regida pel respecte i pel desenvolupament d’aquests valors.

Funcionament:  Durant els 10 primers minuts de classe s'explica un valor amb el suport d'una cançó, d'una presentació de diapositives o d'un vídeo.

Proves IGCSE

Proves IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)

Aquests exàmens són les proves internacionals que el sistema educatiu britànic té establertes per als alumnes que cursen estudis fora del Regne Unit i que són reconegudes per les universitats britàniques. Els alumnes poden presentar-se de forma individual a les matèries que ells decideixin, entre les que hagin cursat al llarg dels dos darrers cursos d’ensenyament obligatori.

La realització d’aquesta prova és una decisió personal dels alumnes i de les seves famílies qui, aconsellats pels seus professors, han de decidir afegir una dificultat més a la que suposa acabar l’etapa d’ESO.

Estàs aquí:Home Informació Acadèmica Calendari Escolar