IES Llorenç Garcías i Font

C/ Pere Amorós Esteva, 2-07570 Artà
Tel:971 836 334 - 971 835 041 - 665 939 745
Correu electrònic: iesllorencgarciasifont@educacio.caib.es

Beques CF

 

Requisits dels beneficiaris/àries (S’han de complir el dia natural anterior a l’inici de les accions formatives)

- Jove entre 18 i 29 anys

- Inscrit/a al SOIB com a demandant d’ocupació DESOCUPAT

- BENEFICIARI del SNGJ (no haver treballat ni haver rebut accions educatives/formatives el dia natural anterior)

- Alumnes de cicles de FP:

  • S’han de matricular de mòduls que sumin un mínim de 750 hores lectives (s’inclouen pràctiques en centres de treball)
  • No haver-se matriculat a CAP estudi reglat en el curs acadèmic 2016-2017

- Acabar el curs amb aprofitament

  • Alumnes de 1r curs de FP: estar en condicions de promocionar a 2n curs al mes de juny.
  • Alumnes de 2n curs de FP: estar en condicions d’obtenir la titulació oficial al mes de juny.

Termini de Presentació de sol·licituds:

Els alumnes de FP entre el 20 de juliol i el 31 d’octubre.

Trobareu més informació a la página web:

http://www.caib.es/sites/fp/ca/informacia_0/