IES Llorenç Garcías i Font

C/ Pere Amorós Esteva, 2-07570 Artà
Tel:971 836 334 - 971 835 041 - 665 939 745
Correu electrònic: iesllorencgarciasifont@educacio.caib.es

Optatives ESO

 2n ESO

Música I

Alemany


 3r ESO

Música II

Alemany

Educació Plàstica i Visual II

Cultura Clàssica

Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial

 


 

4t ESO

Cultura Científica

Alemany

Tecnologies de la informació i la comunicació (Informàtica)

 

Tecnologia

https://www.genial.ly/591dd215cab0569784833b5b/tecnologia-4t-eso

Cultura Clàssica

Filosofia

Educació Plàstica i Visual

Música

Física i Química

 Ciències Aplicades a l'Activitat Professional