IES Llorenç Garcías i Font

C/ Pere Amorós Esteva, 2-07570 Artà
Tel:971 836 334 - 971 835 041 - 665 939 745
Correu electrònic: iesllorencgarciasifont@educacio.caib.es

Optatives Batxillerat

1r de Batxillerat

Física i Química

 Tecnologies de la Informació i Comunicació I (Informàtica)

Cultura Científica

Anatomia Aplicada

 

 


 

2n de Batxillerat

Física

 Química

 Tecnologies de la Informació i Comunicació II (Informàtica)

 Geologia

 Ciències de la Terra i el Medi Ambient