IES Llorenç Garcías i Font

C/ Pere Amorós Esteva, 2-07570 Artà
Tel:971 836 334 - 971 835 041 - 665 939 745
Correu electrònic: iesllorencgarciasifont@educacio.caib.es

Oferta Educativa 4t ESO

  

 

4t ESO LOMQE
ENSENYAMENTS ACADÈMICS PER A LA INICIACIÓ AL BATXILLERAT
 • Assignatures Troncals
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Primera llengua estrangera (Anglès)
 • Geografia i història*
 • Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics
 • Assignatures específiques generals  
 
  • Educació Física
 (Heu de triar-ne una) 
  • Religió 
  • Valors ètics
 ITINERARI CIENTÍFIC  ITINERARI SOCIAL
 • Biologia i Geologia*
 • Física i química
 • Economia
 • Llatí
 •   Assignatures específiques (Heu de triar-ne dues)
  • Cultura científica
  • Alemany
  • Tecnologies de la informació i comunicació (Informàtica)
  • Tecnologia *
  • Cultura clàssica
  • Filosofia
  • Educació plàstica i visual*
  • Música

  *Aquestes matèries s’impartiran en Llengua anglesa si l’alumne cursa el Projecte British Council.

Els alumnes del Projecte British Council han de cursar obligatòriament dues matèries no lingüístiques en anglès.

  ENSENYAMENTS APLICATS PER A LA INICIACIÓ A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 •   Assignatures Troncals
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Primera llengua estrangera (Anglès)
 • Geografia i història*
 • Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats
 •  Assignatures específiques generals
 
 • Educació Física
(Heu de triar-ne una) 
 • Religió 
 • Valors ètics
 •   Assignatures Troncals d'opció
 • Tecnologia*

(heu de triar-ne una)

 • Ciències aplicades a l'activitat professional
 • Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial.
 • Assignatures específiques (Heu de triar-ne dues)
  • Educació Plàstica i visual*
  • Música
  • Alemany
  • Tecnologies de la informació i comunicació (informàtica)
  • Cultura científica
  • Cultura clàssica
  • Filosofia

 

  

*Aquestes matèries s’impartiran en Llengua anglesa si l’alumne cursa el Projecte British Council.

Els alumnes del Projecte British Council han de cursar obligatòriament dues matèries no lingüístiques en anglès.