IES Llorenç Garcías i Font

C/ Pere Amorós Esteva, 2-07570 Artà
Tel:971 836 334 - 971 835 041 - 665 939 745
Correu electrònic: iesllorencgarciasifont@educacio.caib.es

Proves IGCSE

Proves IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)

Aquests exàmens són les proves internacionals que el sistema educatiu britànic té establertes per als alumnes que cursen estudis fora del Regne Unit i que són reconegudes per les universitats britàniques. Els alumnes poden presentar-se de forma individual a les matèries que ells decideixin, entre les que hagin cursat al llarg dels dos darrers cursos d’ensenyament obligatori.

La realització d’aquesta prova és una decisió personal dels alumnes i de les seves famílies qui, aconsellats pels seus professors, han de decidir afegir una dificultat més a la que suposa acabar l’etapa d’ESO.